برنامه QRay: کدهای QR خود را ذخیره و نشان دهید

به سرعت کدهای QR خود را در یک برنامه نشان داده و به راحتی ذخیره کنید. همچنین به شما امکان می دهد کدهای QR تولید کرده و آنها را به اشتراک بگذارید.

Download QRay on the AppStore Download QRay on the Google Play

ویژگی های QRay در یک نگاه

QRay interface: QR code

کد QR خود را به سرعت پیدا کنید و نشان دهید!

QRay interface: saving a QR code

کدهای QR خود را از گالری، با URL یا با دوربین خود ذخیره کنید

QRay interface: saving a QR code

کد QR خود را با دوستان یا مشتریان به اشتراک بگذارید

اکنون QRay را دانلود کنید AppStore یا گوگل پلی.